Image by Eva Blue

‘WE HOORDEN OVERAL OM ONS HEEN SCHOTEN.’

Burkina Faso - Open Doors

Geen land steeg zo snel op de Ranglijst Christenvervolging als Burkina Faso. Vorig jaar nog buiten de top-50 met een score die de 66e plaats opleverde, kwam het Afrikaanse land dit jaar de Ranglijst Christenvervolging binnen op plaats 28. De geweldsscore in Burkina Faso verdubbelde het afgelopen jaar. De explosieve toename van geweld heeft een sfeer van angst gecreëerd. Christenen durven niet meer naar de kerk en zijn bang om hun kinderen naar school te sturen. Sommige kerken hebben hun veiligheidsmaatregelen aangescherpt.
Bekeerlingen tot het christendom hebben te maken met verstoting door familie en mensen uit de lokale gemeenschap. Ze worden onder druk gezet om hun christelijk geloof af te zweren. Hierdoor zijn veel christenen bang om hun geloof openlijk te belijden.

 
 
Image by bill wegener

CONCRETE GEBEDSPUNTEN

BESCHERMING

Wilt u meebidden dat christenen beschermd mogen blijven voor aanvallen? Bid voor bescherming van kinderen, die eigenlijk niet naar school durven gaan.

RUST/VREDE

Bid dat broeders/zusters rust mogen vinden en Gods vrede mogen ervaren in angstige momenten.

BEKEERLINGEN

Bid voor bekeerde moslims die door hun familie worden verstoten.

VOLHARDING

Bid dat gelovigen mogen volhouden en mogen volharden in hun geloof in de Heere Jezus.

 
Naamloos.jpg

Meer info over OpenDoors?